Magdalena Woszczek - salsa Lublin - nauka tańca

SEZON TANECZNY 2016/2017
 Spędź ten czas aktywnie z Nami, zapoznaj się z PLANEM ZAJĘĆ, zapisz się tel. lub sms 503608284 lub mailem apt@apt.lublin.pl;


NOWE KURSY DLA POCZĄTKUJĄCYCH ( terminy rozpoczęcia, godziny, zapisy ):


TANIEC TOWARZYSKI I UŻYTKOWY ( zajęcia w parach ) - środa godz.20.45 - 22.00 planowane od 5 października; TRWAJĄ ZAPISY!
TANIEC TOWARZYSKI I UŻYTKOWY ( zajęcia w parach ) - sobota godz.15.30 - 16.45 planowane od października; TRWAJĄ ZAPISY!
SALSA CUBANA ( zajęcia w parach ) - środa godz.19.30 - 20.45 planowane od 5 października; TRWAJĄ ZAPISY!
SALSA CUBANA ( zajęcia w parach ) - sobota godz.16.45 - 18.00 planowane od października; TRWAJĄ ZAPISY!
SALSA LA ( zajęcia w parach ) - wtorek godz.18.45- 19.45 planowane od 4 października; TRWAJĄ ZAPISY!
BACHATA ( zajęcia w parach ) - czwartek godz.18.30 - 19.30 planowane od 6 października; TRWAJĄ ZAPISY!
ZOUK NOWOŚĆ!!! ( zajęcia w parach ) - wtorek godz.20.45 - 21.45 planowane od 4 października; TRWAJĄ ZAPISY!
LADY STYLING ( zajęcia solo dla Pań ) - wtorek godz.19.30 - 20.45 planowane od 4 października; TRWAJĄ ZAPISY!
LATINO FITNESS NOWOŚĆ!!! ( zajęcia solo dla Pań i Panów ) - środa godz.18.00 - 19.15 planowane od 5 października; TRWAJĄ ZAPISY!
SENSUAL LADY STYLE NOWOŚĆ!!! ( zajęcia solo dla Pań ) - środa godz.19.30 - 20.30 planowane od października; TRWAJĄ ZAPISY!
REGGAETON NOWOŚĆ!!! ( zajęcia solo dla Pań i Panów ) - piątek godz.19.30 - 20.30 planowane od października; TRWAJĄ ZAPISY!
RAZEM RAŹNIEJ/ RODZIC+ DZIECKO NOWOŚĆ!!! ( zajęcia dla rodziców z dzieckiem od 1,7 miesięcy do 3,7 miesięcy/ 4 lat ) - wtorek/czwartek godz.16.15 - 17.00 z przerwą planowane od października; TRWAJĄ ZAPISY!


ZAPISY TRWAJĄ, NA WSZYSTKIE GRUPY POCZĄTKUJĄCE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY :)

KURSY DLA KONTYNUUJĄCYCH I OPEN ( zajęcia trwają ):

TANIEC TOWARZYSKI I UŻYTKOWY - poziom średni/ open, piątek godz.19.30 - 20.45;
TANIEC TOWARZYSKI I UŻYTKOWY - poziom początkująco/średni, czwartek godz.19.15 - 20.30, kurs również dla osób które tańczyły i chcą powrócić do przygody z tańcem;
SALSA CUBANA - poziom zaawansowany, czwartek godz.20.30 - 21.45;
SALSA CUBANA - poziom średniozaawansowany, poniedziałek godz.20.45 - 22.00;
SALSA CUBANA - poziom średni, wtorek godz.20.45 - 22.00;
SALSA LA - poziom średni, wtorek godz.19.45 - 20.45;
BACHATA - poziom średni czwartek godz.19.30 -20.30;
LADY STYLING - poziom open, poniedziałek godz.19.30 - 20.45;
LADY STYLING +40 - poziom średni, czwartek godz.17.15 - 18.30;
LADY STYLING APT CALIENTE - grupa zamknięta, środa godz.20.15 - 21.30;
LATINO MAMA ( taniec w chuście lub nosidle z dzieckiem ) - poziom open, środa godz.10.30 - 12.00 od 21 września;


ZAJĘCIA DLA MALUSZKÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY:

LATINO MAMA ( taniec w chuście lub nosidle z dzieckiem ) - poziom open, środa godz.10.30 - 12.00 od 21 września;
RAZEM RAŹNIEJ/ RODZIC+DZIECKO NOWOŚĆ!!! ( zajęcia dla rodziców z dzeckiem 1,7 miesięcy do 3,7 miesięcy/ 4 lat ) - wtorek/ czwartek godz.16.15 - 17.00 z przerwą planowane od października; TRWAJĄ ZAPISY!!!
TANIEC MIX 4-6 lat - poziom open, wtorek/ czwartek godz.16.15 - 17.00, zajęcia dwa razy w tygodniu, od 13 września;
TANIEC MIX 6-9 lat - poziom open/ kontynuacja, środa godz.16.20 - 17.50 od 14 września;
BALET 4-7 lat - poziom open, poniedziałek godz.16.30 - 17.30, od 12 września;
LATINO SOLO 6-10 lat - poziom początkujący, piątek godz.16.30 - 18.00 od 23 września; TRWAJĄ ZAPISY!!!
LATINO SOLO 7-11 lat - poziom średniozaawansowany/ kontynuacja/ grupa reprezentacyjna, poniedziałek/ środa godz.18.00 - 19.30 od 5 września;
LATINO SOLO 10-15 lat - poziom open, wtorek godz.17.15 - 18.30 planowane od 20 września; TRWAJĄ ZAPISY!!!
TANIEC TOWARZYSKI 6-9 lat - poziom open/początkujący, poniedziałek godz.16.45 - 18.00 od 26 września; TRWAJĄ ZAPISY!!!
TANIEC TOWARZYSKI 7-13 lat - poziom średni/ kontynuacja, wtorek godz.17.00 - 18.15 od 6 września; TRWAJĄ ZAPISY!!!
TANIEC TOWARZYSKI, SALSA, BACHATA, UŻYTKOWY 13- 16 lat - poziom początkujący, piątek godz.18.00 - 19.30 planowane od października;
ZUMBA KIDS 6-12 lat - poziom open, czwartek godz.17.00 - 17.45 planowane od 22 września; TRWAJĄ ZAPISY!!!
HIP HOP/ STREET DANCE 7-13 lat - planowane od października; TRWAJĄ ZAPISY!!!

Na wszystkie grupy dziecięce i młodzieżowe obowiązują zapisy!
Jeśli jesteś zapisany lub twoje dziecko dowiesz się dokładnie kiedy ruszają zajęcia i nie przyjdziesz na darmo do placówki szkoły:)
Zapisy drogą telefoniczną lub sms 503608284 lub drogą mailową apt@apt.lublin.pl
Podajemy IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, RODZAJ ZAJĘĆ, NUMER KONTAKTOWY;


ZAPRASZAMY SERDECZNIE :)
DO ZOBACZENIA :)

 

GRUPA POCZĄTKUJĄCA - są to grupy, które zaczynają od zera, od początku, od podstaw, dla wszystkich zainteresowanych,którzy chcą rozpocząć przygodę z tańcem;

GRUPA POCZĄTKUJĄCO-ŚREDNIA - są to grupy,które znają podstawy, kilka kroków,figur, rytm,minimum 6miesięcy nauki;
GRUPA ŚREDNIA - są to grupy, które dobrze znają podstawy,łączą figury,poznają dokładniej technikę tańca i prowadzenia i rytm, minimum 12miesięcy nauki;
GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA - są to grupy,które znają już bardziej zaawansowane figury i poznają je, łączą figury w dłuższe i trudniejsze kombinacje, minimum 2lata nauki;
GRUPA ZAAWANSOWANA - są to grupy niemające problemu z rytmem i prowadzeniem, nadal poznają zaawansowane i skomplikowane figury i połączenia, praca na  rytmami i muzykalnością, minimum 3lata nauki; 

ZAPRASZAMY,  zapoznaj się z grafikiem, cennikiem, z regulaminem,przyjdź i spędź ten czas aktywnie z Nami, grupy dziecięce i młodzieżowe, a chętne dorosłe prezentują swoje umiejętności na pokazach tanecznych,imprezach i innych, jak również mają możliwość pokazania się i rywalizacji na turniejach, konkursach i przeglądach tanecznych.
Zapisz się tel. lub sms
503608284 lub drogą mailową apt@apt.lublin.pl
Osoby zapisane mają pierwszeństwo do udziału w zajęciach przy zbyt dużej ilości osób:)

 Zastrzegamy sobie prawo do zmian terminów rozpoczęcia zajęć w powyższym grafiku!!!! Prosimy o zapisy telefonicznie lub mailowo!!!
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AKADEMII PROMOCJI TAŃCA W LUBLINIE

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Akademii Promocji Tańca Magdaleny Woszczek (nazywanej dalej Szkołą Tańca) jest akceptacja wszystkich punktów danego  regulaminu przez każdego uczestnika zajęć ruchowych lub,w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Dokonanie zapisu na wybrane zajęcia oraz zapłata za nie są równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

1. Szkoła nosi nazwę: Akademia Promocji Tańca i zwana jest w dalszej treści Regulaminu Szkołą.

2. Siedziba Szkoły mieści się w Lublinie przy ul.Kiepury 5 .

3. Terenem działania Szkoły jest obszar całego kraju.

4. Celem działania Szkoły jest:

-nauczanie tańca towarzyskiego oraz innych form tanecznych, zgodnie z aktualną ofertą, w formie użytkowej i turniejowej, dla wszystkich grup wiekowych,

-upowszechnianie kultury tanecznej i osobistej,

-popularyzowanie tańca wśród mieszkańców Lubelszczyzny

5. Szkoła realizuje swoje cele poprzez:

-prowadzenie nauki tańca dla dzieci (od 3 roku), młodzieży i dorosłych w grupach dla początkujących, zaawansowanych i w grupach turniejowych (dla par startujących w turniejach tańca);

-organizowanie pokazów tańca towarzyskiego i innych;

-organizowanie klubowych i ogólnopolskich turniejów tańca;

-organizowanie szkoleń tanecznych;

-organizowanie obozów tanecznych;

-organizowanie imprez integracyjnych (zabaw, wieczorków, wycieczek, wyjazdów it.)
 

PODSTAWOWE  WARUNKI UCZESTNICTWA

 

6.  Uczestnikiem nauki tańca może być każdy, kto złoży pisemną deklarację (dane i akceptacja regulaminu ) i dokona wymaganej opłaty, którą jest kwota za pierwszy miesiąc nauki plus kaucja (z wyjątkiem grup dorosłych ) za miesiąc ostatni (zgodnie z cennikiem).

7. W przypadku rezygnacji z nauki wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi!

8. Rezygnacja zgłoszona musi być przez osobę pełnoletnią (rodzica lub opiekuna - dopuszcza się możliwość pisemnego powiadomienia o rezygnacji z nauki). W przypadku braku informacji o rezygnacji z nauki i braku wpłaty za dwa kolejne miesiące następuje skreślenie z listy uczestników nauki tańca. Ponowne zapisanie może nastąpić dopiero po dokonaniu wymaganej opłaty za kolejny miesiąc powiększonej o kaucję.

9. Wpłaty za naukę ( grupy dziecięce i młodzieżowe ) należy dokonać do 10 danego miesiąca , w przypadku jej braku naliczane będą ustawowe odsetki, miesiąc ten potraktowany zostanie jako ostatni miesiąc nauki i nastąpi skreślenie z listy uczestników nauki tańca,a kaucja przepadnie. Ponowne zapisanie może nastąpić dopiero po dokonaniu wymaganej zaległości oraz po dokonaniu wymaganej opłaty za kolejny miesiąc powiększonej o kaucję.  Szkoła nie zwraca pieniędzy za pojedyncze nieobecności na zajęciach, dopiero miesięczna nieobecność na zajęciach uprawnia do ubiegania się o zmniejszenie opłaty za dany miesiąc (ale również w szczególnych przypadkach).Dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy nie są odrabiane. Ostateczna decyzja dotycząca zestawienia tancerzy w pary należy do instruktorów. Typowania par na turnieje, pokazy tańca i szkolenia taneczne dokonuje wyłącznie instruktor. Para turniejowa nie ma prawa samodzielnego zgłaszania się na turnieje tańca, ani występowania (prezentacje, pokazy, itp.) bez wiedzy i zgody instruktora.
Opłata za zajęcia taneczne nie obejmuje kosztów dodatkowych: strojów, butów tanecznych itp.., jak również dodatkowych imprez organizowanych przez Szkołę Tańca: bal choinkowy, maratony taneczne, gala taneczna podsumowująca dany sezon taneczny itp...

10. W grupach dla dorosłych , w których nie ma kaucji, wpłata musi być dokonana przed rozpoczęciem nauki. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i okazywanie go parzed każdymi zajęciami.

Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w  zajęciach danego kursu (formy tańca) i ważny jest tylko w danym miesiącu.

W przypadku utraty karnetu, Szkoła Tańca nie wydaje duplikatów, nie honorujemy zwrotów karnetów i nie zwracamy należności za niewykorzystane karnety.

11. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie opłaty za pojedyńczą lekcję w dniu przeprowadzonej lekcji.

12.Wysokość opłat może ulec zmianie.

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE TAŃCA

 

13. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo, jeżeli liczba osób w danej grupie jest mniejsza niż 10, zamknięcia grupy , połączenia jej z inną lub zmiany warunków uczestnictwa.

14. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać tylko tancerze będący członkami danej grupy, pozostałe osoby wyłącznie po udzieleniu zgody przez instruktora.

Uczestnik zajęć zobowiązany jest słuchać i stosować się do poleceń osoby prowadzącej dane zajęcia.

Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym , które nie niszczy podłogi oraz nie pozostawia innych śladów.

Za straty materialne spowodowane przez niewłaściwe  zachowania osób  lub ewidentnie z winy tych osób przebywających na terenie Szkoły,uczestnicy Ci zobowiązani są do pełnej rekompensaty tych strat;za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

15. Pracownicy Szkoły sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.
16. Na terenie Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

17. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie Szkoły bez pisemnej zgody właściciela szkoły tańca jest surowo zabronione.

18. Za wszelkie przedmioty pozostawione w danym obiekcie Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

19.W wyjątkowych przypadkach Szkoła ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić ich termin lub osobę prowadzącą.

20. Szkoła zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas realizacji regulaminowych celów Szkoły. Każdy uczestnik nauki tańca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów.

21.Każdy uczestnik zajęć zapisując się  jest świadom własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej, który pozwala mu na uczestniczenie w danych zajęciach na własną odpowiedzialność oraz że REGULAMIN jest mu znany I zobowiązuje się do jego przestrzegania.

22.Osoby , które nie zastosują się do danego REGULAMINU, jak również ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu tych osób i wyposażeniu obiektu,mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej oraz całego obiektu.

 

 

 

Powyższy REGULAMIN może ulec zmianie!